Przedszkole Publiczne nr 14 z Łomży

Wiadomości

Wyniki kontroli NIK w Łomży

wtorek, 15 mar 2016 07:33
Najwyższa Izba Kontroli podsumowała przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole w 10 gminach województwa podlaskiego. Z ustaleń kontroli wynika, że istnieje zagrożenie, że podlaskie samorządy będą miały problem z zapewnieniem miejsc w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom objętym nowymi przepisami (od 1 września 2017 r. wszystkie zameldowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Dlatego NIK wskazuje na potrzebę zmian i zwiększenia dostępnej bazy przedszkolnej. Dotychczasowe kłopoty z liczbą miejsc w przedszkolach dodatkowo zwiększyło przywrócenie obowiązku szkolnego od 7 roku życia, bowiem w systemie edukacji przedszkolnej równocześnie już pojawią się trzylatki, a jeszcze pozostaną sześciolatki. - Jeśli sześciolatki zostaną w przedszkolach, to na Podlasiu może zabraknąć miejsc dla ponad 10 tys., a w skontrolowanych gminach dla ponad 5 tys. trzylatków – ostrzega NIK.
Czytaj całość

Rekrutacja 2016/2017

czwartek, 3 mar 2016 16:26
W dniu 15 marca rozpoczną się postępowania rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża. W obu przypadkach listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w drugiej połowie kwietnia. Poniżej prezentujemy harmonogramy naborów. UWAGA ! Zgodnie z art. 20w.ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7 ze zm.): Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l.
Czytaj całość